Privātuma Politika

Šis ir paziņojums par fizisko personu datu apstrādi un piekrišana personas datu apstrādei, kura attiecas uz interneta veikalā www.bestforkids.lv lietotājiem, kā arī potenciālajiem klientiem, kuri apmeklē www.bestforkids.lv mājas lapu, kā arī bestforkids.lv zīmola sociālo mediju lapas.

 • Paziņojums sniedz lietotājam un klientam informāciju par lietotāja un klienta personas datu apstrādi saskaņā ar Regulas (ES) 2016/679 13. pantu.
 • Nodrošina lietotājam un klientam iespēju izteikt savu piekrišanu zemāk norādītajai lietotāja un klienta personas datu apstrādei lapās tādos gadījumos, kad lietotāja un klienta personas datu apstrādes pamats ir piekrišana.

Personas datu Pārzinis: SIA "EMRICH"Reģ. Nr. 41203074785, Adrese: Rīga, Upeņu iela 19, LV-1084, Latvija.

Lietotājiem un klientiem ir tiesības sazināties ar SIA "EMRICH" saistībā ar personas datu apstrādes jautājumiem rakstot uz elektronisko pastu [email protected]

Lietotāja un klienta personas dati un personas datu apstrādes nolūki:

 • Lietotāja reģistrācijai un autentifikācijai interneta veikala izmantošanai: vārdu, uzvārdu, e-pastu, kā arī no trešajām pusēm (tādām, ka Facebook, Inc., Facebook Ireland Ltd., Google LLC un citām līdzīgām) saņemtos autentifikācijas un profila datus par lietotāju pēc lietotāja norādījuma un izvēles.
 • Preču iegādei un piegādei pēc pasūtījuma izdarīšanas interneta veikalā: dzīvesvietas un/vai atrašanās adresi, kontaktinformāciju, vārdu, uzvārdu, informāciju par maksāšanas veidu, preces apmaksas variantiem un līdzīgu finanšu informāciju.
 • Pārziņa finanšu uzskaites nolūkiem, piemēram, grāmatvedības kārtošanai: pasūtījumu vēsturi, maksājuma detaļas, informāciju par piegādi.
 • Pārziņa saimnieciskas darbības attīstībai, preču un pakalpojumu popularizēšanai un mārketinga aktivitātēm, tostarp ar nolūku pielāgot lapu funkcionēšanu un komerciālus paziņojumus lietotāja pirkšanas ieradumiem: vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju, dzimumu, pirkšanas ieradumus, lapu izmantošanas informāciju un ieradumus, attēlus, video, apmeklētās lapas, IP adresi, ģeolokācijas informāciju, sociālo mēdiju izmantošanas ieradumus sakarā ar Pārziņa precēm un pakalpojumiem, informāciju par atlaidēm un līdzīgām akcijām (piemēram, par atlaides kodiem), ar sīkdatņu starpniecību apstrādātus personas datus.
 • Loteriju, spēļu un izložu organizēšanai, tostarp loterijas dalībnieka reģistrācijai, laimētāju noteikšanai, balvu izsniegšanai un saistīto normatīvo aktu prasību izpildei (piemēram, attiecībā uz laimētāju personas datu publiskošanu): vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju, dzimumu, informāciju par pirkumiem.
 • Normatīvo aktu prasību izpildīšanai, tostarp, bet ne tikai informācijas sniegšanai valsts iestādēm, piemēram, Valsts ieņēmumu dienestam: visus iepriekš norādītos personas datus.
 • Dokumentu glabāšanai arhīvā: visus personas datus, kuri ir nepieciešami Pārziņa pienākuma izpildei.
 •  Apstrāde ir vajadzīga Pārziņa vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanai, piemēram, personas datu glabāšanai savu interešu aizsardzībai potenciālu strīdu gadījumos, Pārziņu drošības nodrošināšanas nolūkos vai Pārziņa saimnieciskās darbības attīstībai, tostarp, izmantojot lietotāju vai klientu kontaktinformāciju Pārziņa preču reklamēšanai.

Personas datu saņēmēji: Pārzinis nodod lietotāja un klienta Personas datus šādiem Personas datu saņēmējiem, ja tas nav pretrunā ar piemērojamiem normatīvajiem aktiem.

 • Pārziņa saistītajiem uzņēmumiem Eiropas Savienībā un Eiropas Ekonomiskajā zonā minēto Personas datu apstrādes nolūku sasniegšanas optimizēšanai.
 • Maksājumu izpildei nepieciešamos personas datus nodod pilnvarotajam apstrādātājam Mozello SIA.
 • Ar Pārziņa uzņēmuma funkcionēšanu un biznesa attīstību saistītajām personām, tostarp, bet ne tikai datu glabāšanas pakalpojumu sniedzējiem, IT pakalpojumu sniedzējiem;
 • Tiesībsargājošām iestādēm vai citām trešajām personām, ja tiek uzskatīts par nepieciešamu saskaņā ar piemērojamiem normatīvajiem aktiem.
 • Lietotāja Personas dati arī var tikt nodoti tādiem Pārziņa pakalpojumu sniedzējiem, kuri ir saistīti ar Pārziņa pienākumu izpildi attiecībā uz Interneta veikalā veiktajiem pasūtījumiem, piemēram, kurjeriem, citiem pasta un piegādes pakalpojumu sniedzējiem, finanšu pakalpojumu sniedzējiem.
 • Pārzinis var saņemt klienta un lietotāja Personas datus arī no valsts un pašvaldības iestādēm, autentifikācijai izmantotajiem sadarbības partneriem (piemēram, Facebook, Inc., Facebook Ireland Ltd., Google LLC), no citiem klienta vai lietotāja Personas datu apstrādē iesaistītajiem Pārziņā grupas uzņēmumiem.

Personas datu apstrādes apjoms un termiņš: Lietotāja un Klienta Personas dati tiek apstrādāti tādā apjomā, cik ir saprātīgi nepieciešams, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu noteikumus. Pārzinis glabās lietotāja un klientu Personas datus likumā noteiktā termiņa ietvaros, kā arī līdz brīdim, kamēr nav sasniegti iepriekš norādītie Personas datu apstrādes nolūki:

Personas datu nodošana ārpus Eiropas Savienības: Dažos gadījumos Pārzinis var nodot personas datus ārpus Eiropas Savienības, piemēram, ja tiek izmantoti datu glabāšanas risinājumi, kuri sniedz datu glabāšanas pakalpojumus ārpus Eiropas Savienības (piemēram, ASV). Atkarībā no apstākļiem Pārzinis var izvēlēties regulā norādītas speciālas Personas datu aizsardzības garantijas (atbilstoši Regulas 46. pantam), piemēram, noslēgt standartklauzulas ar Personas datu saņēmēju vai arī izmantot izņēmumus, piemēram, tādu pamatu kā Pārziņa un lietotāja starpā noslēgtā līguma izpildes nepieciešamību (atbilstoši Regulas 49. pantam). Lietotājam un klientam ir tiesības iepazīties vai saņemt informāciju par viņa/viņas Personas datu nodošanu ārpus Eiropas Savienības pie Pārziņa, izmantojot šajā dokumentā norādīto informāciju.  

Lietotāja un klienta tiesības Personas datu apstrādes ietvaros: Lietotājam un klientam ir tiesības pieprasīt Pārzinim piekļuvi saviem Personas datiem, neprecizitāšu gadījumā tos labot un, ja zudis to apstrādes un glabāšanas pamats, pieprasīt to dzēšanu. Lietotājam un klientam ir tiesības pieprasīt apstrādes ierobežošanu attiecībā uz sevi, vai tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības prasīt Pārzinim nodrošināt iespēju pārnest klienta vai lietotāja Personas datus citai juridiskai vai fiziskai personai elektroniskā veidā, ņemot vērā piemērojamos aktos norādītos izņēmumus. Tāpat lietotājam un klientam ir tiesības iesniegt sūdzību Latvijas Datu valsts inspekcijā, ja viņš/viņa uzskata, ka viņa/-s tiesības ir pārkāptas. Lietotājam un klientam ir tiesības atsaukt savu piekrišanu viņa/viņas Personas datu apstrādei tādos gadījumos, kad pamats Personas datu apstrādei ir piekrišana. Piekrišanas atsaukšanai lietotājs vai klients var izmantot šajā dokumentā noradīto Pārziņa kontaktinformāciju. Ja lietotājs vai klients atsauc savu piekrišanu, tostarp piekrišanu sīkdatņu izmantošanai, Pārzinim ir tiesības ierobežot savu pakalpojumu funkcionalitāti un apjomu, tostarp mājas lapas un interneta veikala darbības ietvaru. Tādos gadījumos Pārzinim nebūs iespējas sniegt atbilstošos pakalpojumus lietotājam vai klientam, ja Pārziņa rīcībā piekrišanas atsaukšanas dēļ nebūs pakalpojumu un/vai funkcionalitātes nodrošināšanai nepieciešamie Personas dati. Piekrišanas atsaukšana neietekmē tādas apstrādes likumīgumu, kuras pamatā ir pirms atsaukuma sniegta piekrišana.

Politikas izmaiņas: Bestforkids.lv ir tiesības jebkurā brīdī izmainīt šo sīkdatņu politiku. Visas izmaiņas Sīkdatņu izmantošanas politikā tiks publicētas bestforkids.lv

Latvijas interneta veikali Salidzini.lv logotips